SALA DE SPORT

TAXE PRACTICATE LA INCHIRIEREA SALII DE SPORT

cu data de 01.01.2022

-conform HCL nr.96/2021-

 

OCTOMBRIE-MARTIE-110 lei/h

APRILIE-SEPTEMBRIE-70 lei/h